Kontaktujte naše regionální obchodní manažery, pokud si chcete domluvit schůzku nebo se informovat o ceně.

V ostatních případech využijte příslušné kontakty níže. Děkujeme.

PRAHA

Near Palmovka
Sokolovská 1276/152
180 00, Praha 8, Libeň +420 731 677 382 delfi.praha@nabytekdelfi.cz
Make an appointment Branch detail

DĚČÍN

Company premises in OBI Delfi s.r.o.
Ovocná 5
405 02, Děčín 5 +420 737 262 176 obchoddc@nabytekdelfi.cz
Make an appointment Branch detail

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy DELFI

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013059

Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021

Cíl projektu:

V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců budou probíhat školení zaměstnanců, dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy DELFI

Společnost DELFI spol. s r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci programu OP PIK Úspory energie – III. výzva.
Cílem projektu s názvem „Snížení energetické náročnosti provozu společnosti DELFI spol. s.r.o.“ je realizace energeticko-úsporných opatření ve výrobním areálu.

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU SPOLEČNOSTI DELFI SPOL. S.R.O.