Kontaktujte naše regionální obchodní manažery, pokud si chcete domluvit schůzku nebo se informovat o ceně.
V ostatních případech využijte příslušné kontakty níže. Děkujeme.

Maloobchod Praha

Jan Heč
Sokolovská 1276/152
180 00, Praha 8, Libeň +420 722 922 707 delfi.praha@delfigroup.cz
Sjednat schůzku Detail pobočky

Maloobchod Děčín

Alena Slaměníková
Ovocná 84
405 02, Děčín +420 724 155 300 delfi.decin@delfigroup.cz
Sjednat schůzku Detail pobočky

Název projektu: Podnikové vzdělávání ve společnosti DELFI spol. s r.o.

Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/23_047/0002435

Předmětem projektu je podnikové vzdělávání zaměstnanců vespolečnosti DELFI spol. s r.o. Cílem projektu je zvýšení kvalifikacezaměstnanců prostřednictvím realizace dalšího profesního vzdělávání. Délka projektu je 24 měsíců. Výstupem projektu je podpořených 36 zaměstnanců, z toho 9 zaměstnanců 55+. Realizace projektu umožní zkvalitnění personální kapacity, atak i zvýšení konkurenceschopnosti podniku.Projekt je spolufinancován Evropskou unií.  Projektje financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Spolufinancováno Evropskou unií

Název projektu: Implementace age managementu ve společnosti DELFI spol. s r.o

Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001835

Cílem projektu je cílená implementace konceptu AM a jeho dílčích opatření do strategického řízení a firemní kultury společnosti DELFI spol. s r.o. Mezi hlavní aktivity patří nastavení nové vnitropodnikové strategie a zapojení cílové skupiny do vzdělávacích aktivit z oblasti AM a nových digitálních technologií. Cílem je posílit společnost v oblasti lidských zdrojů, schopnosti a potenciál zaměstnanců a podpořit mezigenerační sdílení zkušeností a týmovou práci ve společnosti.

Termín realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Spolufinancováno Evropskou unií